Kamu Kurumlarına Yönelik Eğitimler

Kamu Kurumlarına verdiğimiz bazı eğitimler aşağıda bilginize sunulmuştur. Burada belirtilen eğitimlerin alt konu başlıkları, eğitim süreleri, eğitim ücretleri ve eğitmenler hakkında ayrıntılı bilgi lütfen bizimle iletişime geçiniz. Eğitmenlerimiz alanında uzman, tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Eğitim ücretleri kurumunuzun bütçesine göre ayarlanmaktadır.

 • Mevcut Durum Belirlenmesi Suretiyle Elde Edilecek Gelirlere Yönelik Eğitim
 • Genel Belediye Gelir Artırıcı Çalışmalar Eğitimi
 • Baz İstasyonlardan Sağlanacak Gelirlerin Tahsiline Yönelik Eğitim
 • Geçiş Haklarından Sağlanacak Gelirlerin Tahsiline Yönelik Eğitim
 • Evsel Katı Atık Tarife Raporunun Hazırlanması Suretiyle Elde Edilecek Gelirlerin Tahsiline Yönelik Eğitim
 • Tüm Yönleriyle Belediye Gelirleri Eğitimi
 • Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar ve Alternatif Finansman Modelleri Konulu Eğitim
 • Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
 • Elektronik İhale Uygulamaları Eğitimi
 • İç Kontrol Uyum Eylem Planın Hazırlanmasına Yönelik Eğitim
 • Performans Programı Hazırlama Eğitimi
 • Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi
 • Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına Yönelik Eğitim
 • Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanmasına Yönelik Eğitim
 • Devlet Muhasebesi Eğitimi
 • Harcama Yetkililerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Yönelik Eğitim
 • Harcama Belgeleri Yönetmeliği Eğitimi
 • Son Değişiklikler Kamu Mali Yönetimi Eğitimi
 • Belediye Mevzuatı Eğitimleri
 • Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetimi Eğitimi
 • Kamu İdarelerinin İnternet Sayfasında Bulunması Gereken Bilgilere Yönelik Eğitim
 • İmar Mevzuatı Konusunda Eğitim
Sayfayı Paylaş
İmge Eğitim - İletişim
BİR SORUNUZ MU VAR?
Kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda karşınıza çıkabilecek sorunların çözümünde etkin olarak yanınızdayız.

Bizimle iletişime geçmeniz yeterli!