Özel Sektöre Yönelik Danışmanlık

Özel Sektöre Yönelik Danışmanlık

İHALE HUKUKU

Kamu İhalelerine Şikayet Başvurularına Cevap Verilmesi

Vekil olarak sözleşme ile Mevzuatımıza göre Kamu ihalelerine önce İdare’de sonra Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet şeklinde başvuru şirketimiz ihale uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Bu danışmanlık hizmetinde herhangi bir isteklinin, şikayet ve devamında gerek olursa itirazen şikayet başvurusunda bulunması durumunda bu şikayet ve itirazen şikayete karşı gerekli olan cevapları yazmak işlemi yapılacaktır. Tüm işlemler vekil olarak anahtar teslim yapılmaktadır.

Bu iş için herhangi bir bedel talep edilmemektedir. Eğer ihale idare ve kamu ihale kurumu tarafından iptal edilmez ise iş tanımı başarıyla gerçekleşmiş olacaktır. Bu başarı sağlanabilirse bedeli itirazen şikayet başvuru bedeli kadar ödeme yapılacaktır. Bu da sözleşme ile sağlanacaktır.

Kamu İhalelerinin Şikayet ve İtirazen Şikayet İşlemlerinin Yapılması

Herhangi bir kamu ihalesine gerekli olan tüm yönlerden önce idareye şikayet ve sonra gerekirse Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvuru işlemlerinin yapılmasıdır.

Bu işlemler vekalet sözleşmesi ile, vekil olarak anahtar teslim yapılacaktır.

Bu işlemler için peşin herhangi bir ödeme talep edilmeyecek, Eğer idareye şikayet sürecinde ya da kamu ihale kurumuna yapılan itirazen şikayet süreci sonunda istenildiği şekilde zeyilname (ya da düzeltme) düzenlenmesinin sağlanması durumunda itirazen şikayet başvuru bedelinin üç katı ihalenin iptalinin sağlanması durumunda ise şikayet başvuru bedeli kadar bir ödeme yapılacaktır. Bu da sözleşme ile sağlanacaktır.

Uzman Mütaalası Kaleme Alınması

Özellikle mali ve idari konularda olmak üzere tüm ceza yargılamalarında, tüm idari konularda, tüm vergisel yargılamalarda, tüm sayıştay yargılamalarında emekli sayıştay denetçisi, bilirkişi ve arabulucular derneği başkanı, mali müşavir, bağımsız denetçi, emekli müfettiş gibi tamamı daha önce bu konularda kitap ve yayınları bulunan uzmanlardan oluşan bir ekip eliyle uzman mütaalası kaleme alınmaktadır. Şirketimiz uzmanlarının imzası ile hazırlanan uzman mütaalaları hakimler tarafından dikkate alınmaktadır. Mahkemenin seyrini ciddi şekilde değiştirdiğini daha önce hazırladığımız uzman mütalaalarında defeatle görülmüştür.

Mevzuata Uygun Hazırlanmayan Tarife Raporlarından Kaynaklı Belediyelere Ödenen Evsel Katı Atık Ücretlerinin Geri Alınmasına Yönelik Danışmanlık

Yönetmelik, Kılavuz ve Yargı kararlarına uygun hazırlanmamasından kaynaklı fazla ve yersiz ödenen evsel katı atık ücretlerinin geri alınmasına yönelik danışmanlık hizmetidir. Bu danışmanlık hizmetinde ilgili belediyenin tarife raporu inceledikten sonra mevzuata aykırı bir durum tespit edilirse danışmanlık hizmeti verilmektedir. Aksi durumlarda yönetmelik, kılavuz ve yargı kararlarına uygun olarak hazırlanan tarife raporlarından kaynaklanan ücretlerin geri alınmasına yönelik hizmet verilmemektedir. Bazı belediyeler tarafından “Tam Maliyet” ve “Kirleten Öder” ilkesi ile birlikte birçok mevzuat hükmüne uyulmamaktadır. Son 5 yıla ait Evsel Katı Atık ücretlerini geri alınmasına yönelik danışmanlık hizmetimiz için şirketimizle iletişime geçiniz.

Not: Etik ilkelerimiz kapsamında Şirketimizce Tarife Raporu hazırlanan yerel yönetimlere karşı bu danışmanlık hizmetini vermiyoruz. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçilmelidir.

Sayfayı Paylaş
İmge Eğitim - İletişim
BİR SORUNUZ MU VAR?
Kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda karşınıza çıkabilecek sorunların çözümünde etkin olarak yanınızdayız.

Bizimle iletişime geçmeniz yeterli!