22-26 Aralık - Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Eğitimi

Bu seminerimiz tamamlanmıştır !


Devam Eden Seminerleri Gör

YARGI KARARLARI IŞIĞINDA EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ

İmge Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti olarak Yerel yönetimlere Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama ve Uygulama konusunda 22-26 Aralık 2021 tarihleri arasında Antalya - Belek Xanadu Resort Hotel de eğitim düzenliyoruz. 

Katılımlarınızı bekliyoruz.

Seminer Konuları

 • Yargı Kararları Işığında Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Eğitimi 
  • Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf Maliyetlerinin Hesaplanması
  • Evsel Katı Atık Maliyetlerinin Üreticilere Dağıtan Tarifelerin Hazırlanması
  • Belediyelerde Sürdürülebilir Bir Atık Yönetiminin Sağlanması
  • Belediyelerde Atık Yönetimi 
  • Belediye Gelirleri ve Finansman Çözümleri
  • Belediye Gelir Artırıcı Çalışmaların Yapılması
    
 • Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf Ücretlerinin Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
  • Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi Yetki Çerçevesi Ve Uygulaması
  • Su Abonesi Olmayan Atık Üreticilerinin Tam Maliyete Dahil Edilmesi
  • Çeşitli Nedenler Büyükşehir Belediyesi Tarafından Uygulamaya Alınmaması
  • Mükelleflerin fiili grubuna göre değilde farklı grupta atık ücreti tahakkuk ettirilmesi
  • Atık Bedellerinin Su Faturasına Yansıtılması
  • Atık Üretmeyen Mükelleflerden Yüksek Tutarlı Atık Bedeli Talep Edilmesi
  • Çevre Belediyelerde ki Atık Bedelleri Arasında Büyük Fark Oluşması
  • Diğer birçok konu

“TARİFE RAPORU HAZIR OLAN İDARELERDE TARİFE RAPORLARI İNCELENECEK VE GEREKLİ KONTROLLERİ YAPILACAKTIR. TARİFE RAPORU HAZIR OLMAYAN İDARELERDE VERİLERİ HAZIR OLMASI DURUMUNDA RAPOR İÇİN HESAPLAMALARI YAPILACAKTIR.”

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Ülkemizde hazırlanan birçok tarife raporunun nasıl ve neye göre hazırlandığın belli olmadığı gibi hazırlanan tarife raporunda birçok mevzuata aykırı hususlar bulunmaktadır. Hazırlanan tarife raporlarında Katı atık bedellerine ilişkin hesaplamaların ne şekilde yapıldığı, evsel katı atık bedellerinin hangi maliyet hesabına göre yapıldığının açıklanmadığı, fahiş miktarda evsel katı atık bedelinin tahakkuk ettirildiği, şirketlerin hangi kategori dahilinde ne şekilde sınıflandırıldığının belli olmadığı, görmediği bir hizmet üzerinden belediyelerin tarife belirlediği, Çevre Temizlik Vergisinin tahsilat esasına göre maliyetlerden düşürüldüğü veya hiç düşürülmediği, mükellef grup ve derecelerinin kılavuza göre dağıtılmadan genel bir ücret belirlendiği, 6183 Sayılı Kanuna göre takip ve tahsilinin yapıldığı vb. birçok konuda hata ve eksiklikler tespit edilmiştir.

Söz konusu hata ve eksiklikler yönetmeliğe ve kılavuza aykırı olup, birçok mükellef tarafından dava konusu yapılmaktadır. Yukarıda özetle belirtilen hata ve eksikler dahil burada belirtmediğimiz birçok hususa yönelik yargı kararlarına ve mevzuata uygun sıfır noksanlık ile tarife raporları hazırlanmalı, hazırlayanlar ise revize etmelidir. Yargı kararlarına ve mevzuata uygun olarak hazırlamayan tarife raporların defeatle mahkemelerce iptal edilmiştir.

Sayfayı Paylaş